1. Ana Sayfa
  2. WiNDOWS
  3. Veri Kurtarma Mantığı Nedir?

Veri Kurtarma Mantığı Nedir?

Veri Kurtarma Mantığı Nedir?

Bu yazımızda veri nedir, veri kaybı türleri ve veri kurtarma mantığı nedir, silinen veriler nasıl geri getirilir anlatacağız.

Veri Kurtarma Mantığı Nedir?

Veri kurtarma veya Data recovery, cep telefonu, bilgisayar, notebook gibi ikincil depolama cihazlarındaki bilgilerin, herhangi bir nedenle bu bilgilere ulaşılamaması durumunda, bilgilerin yeniden ulaşılabilir hale getirilmesini, bir başka deyişle kaybolmuş bilgilerin geri getirilmesini ifade eder.

Dosya kurtarma işleminin nasıl olduğunu anlayabilmemiz için öncelikle birkaç temel kavram hakkında bilgi edinmemiz gerekir.Konumuzu 3 başlıkta inceleyebiliriz;

Veri Nedir?

Bilgisayar sistemleri ikilik sayı(Binary) sistemine göre çalışır.Yani birler ve sıfırlardan oluşurlar.Mesela ram”de bir kapasitörün üzerinde yük olması 1, olmaması 0 olarak yorumlanırken bir sabit diskte bu yorumlama sabit disk üzerindeki manyetik parçacıkların belirli bir kutbunun aşağıda mı yoksa yukarıda mı olduğuyla belirlenir. Tıpkı bunun gibi bilgisayar yazılımları,USB Flash belleğinize kaydettiğiniz bir düğün fotoğrafı ya da tutkunu olduğunuz bilgisayar oyunlarının temeli de birler ve sıfırlardan oluşmaktadır.1 Byte’lık bir verinin binary(ikilik) sistemde karşılığı 16 adet 1 ve 0’ın yan yana gelmesidir.Eğer bunun bir oyun dosyası olduğunu düşünürsek milyarlarca 1 ve 0’ın yan yana gelmesiyle oluştuğunu söyleyebiliriz.

Veri Kaybı Çeşitleri

Bazı istenmeyen durumlarda kaydettiğiniz veriler zarar görebilir.Bu zararlar kimi zaman düzeltilebilir ama düzeltilemediği durumlarda vardır.2 tür veri kaybı vardır;

*Fiziksel

*Mantıksal

a-)Fiziksel

Anlaşılacağı üzere dosyaların kaydedildiği diskin fiziksel olarak zarar görmesi durumudur.Yeni çeşit diskleri düşünmezsek genel olarak kullanılan disklerin içerisinde metal bir plaka bulunur.Okuyucu kafanın bu metal plakayı çizmesi fiziksel veri kaybına yol açabilir.Genellikle bu tür hasarlar düzeltilemez ya da oldukça masraflı olur.

b-)Mantıksal

Bu tür veri kayıpları ise yazılımsal hataların neden olduğu kayıplardır.Bu tür kayıplara eksik kaydetme,yanlışlıkla silme,kopyalama işlemi esnasında oluşan hatalar veya programa temelindeki kodlama hataları neden olabilir.Fiziksel veri kayıplarına göre düzeltilebilme ihtimali daha yüksektir,buna rağmen her mantıksal hatanın düzeltilebileğide söylenemez.

Silinen Verilerin Geri Getirilmesi

Birçok kişi verilerin silindiğin ve silindiği zaman tekrar getirilemeyeceğini düşünmektedir.Fakat bu düşünce tamamen yanlıştır.Çünkü silme dediğimiz işlem aslında verileri silmez,sadece belli bir kodlama mantığına göre kodları değiştirir.Bu da sistemin dosyayı görmemesine yol açar.Ve silinen bir veri üzerine veri yazılana kadar tam olarak silinmiş sayılmaz.Bunu bir örnekle açıklayalım;

Bir .gif uzantılı resmimiz olsun ve biz bunu silelim.Sildiğimiz bu dosya milyonlarca 1 ve 0’ın kombinasyonundan oluşur ancak son on hanesinin “0111001011” olduğunu düşünürsek, bu dosya silindiği zaman sistem sadece onun bulunduğu sektördeki belli karakterleri değiştirir. Bu resim silindiği zaman son on hanesi “1001001011” şeklinde olabilir.Bu da sistemin o veriyi(resmi) görmemesine yani sizin silindiğini düşünmenize neden olur.Tamamen silinebilmesi için bulunduğu sektör üzerine tekrar veri yazılması gerekir.Eğer dosya silindikten sonra bulunduğu sektöre tekrar veri yazılırsa önceki verinin 1 ve 0 kombinasyonuyla, yeni eklenen verinin 1 ve 0 kombinasyonu yer değişeceğinden veri tamamen silinmiş olur.

Sistemler dosya silme işlemini belli bir mantığa göre yaptıkları için çeşitli dosya kurtarma programları ile ulaşılamayan verilerin ikilik(binary) sistemdeki belli hanelerini değiştirerek veriye tekrar ulaşabilir.Eğer dosyalarınızı tekrar geri getirilemeyecek şekilde silmek istiyorsanız bunun için kodlanmış birçok kaldırma programını kullanabilirsiniz.Buna örnek olarak Revo Uninstaller programı verilebilir.Bu tür programlar sistem mantığından farklı olarak,verilerdeki ikilik(binary) sistemin kodların değiştirmek yerine o verinin bulunduğu sektöre yeni bir veri yazarak silme işlemini kökten yapmış olurlar.

Yorum Yap

Yorum Yap