Nedir, Nasıl Yapılır

İnovasyon Nedir ?

Oldukça sık karşılaşılan terimlerden olan İnovasyon nedir, İnovasyon çeşitleri ve İnovasyon örneklerini yazımız içeriğinde bulabilirsiniz.

İnovasyon nedir ?

İnovasyon, şirketlere, yeni iş fırsatları, yeni ürün, yeni müşteri, yeni pazar, yeni maliyet düşürme olanakları yaratmaya olanak verir.

Köken olarak Latince “innovatus” kelimesinden türetilen inovasyon kelimesinin günümüzde Türkçe karşılığı olarak yenilik, yenilikçilik, yenileşim gibi kelimeler kullanılmaya çalışılsa da, genellikle yenileştirmek, değiştirmek veya daha verimli süreçler, ürünler veya yollar yaratmak olarak anlaşılır.

İnovasyon buluş ile eş anlamlı değildir.

İnovasyon Türleri

İnovasyon Türleri 3’e ayrılır

 • Ürün İnovasyonu : Var olan bir ürünün daha etkin hale getirilmesi için yapılan inovasyonu ifade eder. Ürünün diğerlerinden farklı olarak geliştirilmesi ve değer yaratması gerekmektedir. Bir akıllı saatin vücut ısısıyla çalışır şekilde piyasaya sunulması, ürün inovasyonuna örnektir.
 • Pazarlama İnovasyonu : Ürün veya hizmetlerin daha çok değer yaratabilmesi için yapılan inovasyonlardır. Örneğin bir ürünün ambalajının tasarımını daha dikkat çekici hale getirmek pazarlama inovasyonudur.
 • Hizmet İnovasyonu : Bir işletmenin ya da kurumun, yeni, farklı ve değer yaratan bir hizmet sunması olarak tanımlanabilir.Daha önce sunulan bir hizmetin üzerine yeni değerler eklenerek sunulduğu bu türe örnek olarak hastanelerin tahlil sonuçlarını hastalarına online vermesi gösterilebilir. Ya da bir pizzacının müşterilerine robotlarla hizmet etmesi de örnektir.

İnovasyon döngüsü, İnovasyon süreci nedir?

İnovasyon, yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir.

Bu süreç iki temel basamaktan oluşur.

İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak, yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

İnovasyon neden önemlidir?

İnovasyon özellikle iş hayatında büyük önem taşımaktadır. Özellikle zengin ülkelerdeki şirketlere rekabet üstünlüğü ve gelişen pazarlara daha hızlı nüfuz etme yeteneği sağlayarak daha büyük fırsatların kapısını aralar.

İnovasyon nerelerde kullanılır?

İnovasyon, yaratıcılığı ve yeniliği önemseyen belli başlı firmalarda kullanılır.

Bu firmalar değişik sektörlerde bulunabilir. Örneğin; bankalar, hastaneler, marketler, oteller… Bu gibi işletmelerde inovasyon kullanılır. Bu işletmelerde inovasyon doğru bir şekilde kullanılırsa, işsizlik azalır, refah yükselir, hizmet artar.

İnovasyon türleri nelerdir?

İnovasyon türleri genel olarak 4’e ayrılır.

1 – Ürün İnovasyonu

2 – Pazarlama İnovasyonu

3 – Hizmet İnovasyonu

4 – Organizasyonel İnovasyon

Ürün İnovasyonu nedir?

İşletmeler ve şirketler tarafından pazara sunulan ürünlerden farklı ve daha gelişmiş bir ürünün geliştirilmesi işlemidir. Ürün inovasyonunun gerçekleştirilmesi için her zaman yeni bir ürünün üretilmiş olmasına gerek yoktur. İşletmenin mevcut ürünü üzerinde etkili değişiklik ve geliştirmeler yapması operasyonu da ürün İnovasyonu olarak kabul görebilir.

Pazarlama İnovasyonu nedir?

Pazara sunulmak için hazır olan ürün veya hizmetlerin pazara etkili şekilde sunulmasıdır. Pazarlama İnovasyonu oldukça geniş bir alandır. Örneğin bir ürünün müşteriyi çekecek şekilde yaratıcı bir ambalajla sunmasını dahi pazarlama inovasyonunun içerisinde kabul edilebilir.

Hizmet İnovasyonu nedir?

İşletme ve şirketler tarafından pazarda yer alan bir hizmetin yenilerek gelişmiş çözümler sunmasıdır. Tıpkı ürün inovasyonunda olduğu gibi hizmet inovasyonunun gerçekleşmesi için de yeni bir hizmetin sunulmasına gerek yoktur. İşletmeler mevcut hizmetlerine de farklı bir bakış açısı ve hizmet anlayışı geliştirerek müşterilerine sunabilir.

Organizasyonel İnovasyon nedir?

İşletme ve şirketler ürün veya hizmetler geliştirir/üretirler. Bu işletmelerin rekabet avantajı yakalaması, rakiplerinin önüne çıkması ve bunu korumak için uyguladığı İnovasyon ve iş yapış şekilleridir.

İnovasyon nasıl yapılır?

İşletmelerin rekabet avantajlarını koruyabilmeleri için sürekli olarak inovasyon yapmaları gerekir. Bunun için de ürettikleri ürünleri ve sundukları hizmetleri daha iyi, daha yararlı, daha kaliteli ve daha çekici hale getirmenin; yaptıkları işleri daha iyi, daha etkin ve daha verimli yapmanın yollarını ararlar.

Müşterilerin değişen ihtiyaçları, yeni müşteri istekleri, teknolojideki gelişmeler gibi pek çok fırsat onların inovasyon fikirleri geliştirmelerini sağlar.

Kişisel İnovasyon nedir?

Kişisel inovasyon bireylerin hem kişisel gelişimlerinde hem de sosyal, kültürel ve mesleki yaşamlarında kendilerini daha iyi noktalara getirmek için kendilerini yenilemeleri ve bunu düzenli olarak farkındalıkla yapmaları anlamına gelir.

İcat ve İnovasyon arasındaki farklar nelerdir?

İnovasyon icadın ticari bir ürün ya da hizmete dönüştürülmüş şeklidir. Her inovasyon bir icat değildir. Çünkü inovasyon var olan bir ürün ya da hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini de kapsar.

Dünyayı değiştiren İnovasyon örnekleri

 • Buhar Motoru
 • Transistörler
 • Antibiyotik
 • Telgraf
 • Elektrik
 • Teleskop
 • Matbaa
 • Pusula
 • Kağıt Para
 • Çelik
 • Atların Evcilleştirilmesi

Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
error: Bu içerik koruma altındadır!